Nakladnik

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Ulica Republike Austrije 16, Zagreb

Za izdavača

Željko Jozić

Autorice

Lana Hudeček
Milica Mihaljević

Urednik

Željko Jozić

Recenzenti

Ante Bežen
Marijana Horvat

Ilustratori

Josip Sršen
Sebastijan Čamagajevac

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000977162.

Nijedan se dio ovog sadržaja ne smije umnožavati ni na bilo koji način reproducirati bez nakladnikova pismenog dopuštenja.