Imperativ

Imperativ je način s pomoću kojega se izriče molba, zahtjev ili zapovijed. Najčešće se nalazi u uskličnim rečenicama: Prestani pričati! Tvori se nastavcima: , -mo, -te; -j, -jmo, -jte; -i, -imo, -ite; -ji, -jimo, -jite. Budući da ne možemo sami sebi zapovijedati, ne postoji imperativ prvoga lica jednine, a u trećemu licu jednine i množine imperativ se tvori s pomoću čestice neka.


jednina

množina

jednina

množina

1. lice

pjevajmo

budimo

2. lice

pjevaj

pjevajte

budi

budite

3. lice

neka pjeva

neka pjevaju

neka bude

neka budu

Imperativ glagola brojiti glasi broji i broj. Glagoli dobiti, naliti, piti, popiti, razbiti imaju u 2. licu jednine imperativa nastavak -j, pa ono glasi dobij, nalij, pij, popij, razbij.

NE

DA

dobi

dobij

popi

popij

razbi

razbij