Načinske rečenice

Načinske su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto priložne oznake načina glavne surečenice.

jednostavna rečenica

načinska rečenica

PONač

Vito dobro vozi bicikl.

glavna surečenica načinska surečenica

Vito vozi bicikl kako ga je tata naučio.

Službu veznika u načinskim rečenicama ima prilog kako i izrazi ovako... kako, tako… kako, onako... kako.

Sve sam napravio kako si mi rekao.

Sve napravi onako kako sam ti rekao.

Bilo je baš tako kako smo zamišljali.

« Vremenske rečenice Usporedbene rečenice »