Načinske rečenice

Načinske su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto priložne oznake načina glavne surečenice.

jednostavna rečenica

načinska rečenica

PO

Vito dobro vozi bicikl.

glavna surečenicazavisna surečenica

Vito vozi bicikl kako ga je tata naučio.

Službu veznika u načinskim rečenicama ima prilog kako i izrazi kao što, kao da.

Sve sam napravio kako si mi rekao.

Osjećao sam se kao da sam opet u vrtiću.

Kao što Dora voli mačke, ja volim pse.