Nepostojani a (zamjena a/ø)

Naziv nepostojani a višeznačan je jer označuje:

  • glas koji se u nekim oblicima određene riječi pojavljuje, a u drugima gubi
  • glasovnu promjenu ispadanja (ili dodavanja) glasa a.

Nepostojani a (glas) pojavljuje se u pojedinim oblicima imenica: momak – momka , djevojka – G mn. djevojaka i pridjeva: sav – sva , rijedak – rijetka , a u drugima izostaje.

« Jotacija Nepostojani e (zamjena e/ø) »