Uzročne rečenice

Uzročne su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto priložne oznake uzroka glavne surečenice.

jednostavna rečenica

uzročna rečenica

POUz

Uzrujala se zbog nepravde.

glavna surečenica uzročna surečenica

Uzrujala se zbog toga što je to nepravedno.

Veznici su uzročnih rečenica jer i kako. Službu veznika u uzročnim rečenicama imaju i izrazi budući da, zato što, zbog toga što i s obzirom na to da.

Ena nije došla u park jer je poslijepodne zaspala.

Kako nisu stigli navrijeme, propustili su predstavu.

Budući da me boli noga, mama će me automobilom odvesti u školu.

S obzirom na to da se bavimo istim sportom, imat ćemo tema za razgovor.

Veznik budući da upotrebljava se u inverziji, odnosno samo kad se zavisna surečenica nalazi ispred glavne. Veznik jer upotrebljava se samo kad se zavisna surečenica nalazi iza glavne. Zato nije pravilna rečenica Doći ću budući da si me pozvao., a pravilne su rečenice Doći ću jer si me pozvao. i Budući da si me pozvao, doći ću.

Skupina radi toga što uvodi namjernu surečenicu i ne treba je upotrebljavati u uzročnim rečenicama. Pogrešna je rečenica Volio ju je radi toga što je dobra. jer se tom rečenicom ne izriče namjera: dobrota je uzrok tomu da ju je volio. Zato je pravilna rečenica Volio ju je zbog toga što je dobra.

Uzročni je složeni veznik s obzirom na to da. Umjesto njega u standardnome jeziku ne treba upotrebljavati složeni veznik obzirom da, obzirom na to da ili s obzirom da. Zato nije pravilna rečenica Obzirom da je već kasno, film ćemo pogledati sutra., a pravilna je rečenica S obzirom na to da je već kasno, film ćemo pogledati sutra.