Aorist

Aorist se najčešće tvori od svršenih glagola, pa se obično i određuje kao prošlo svršeno glagolsko vrijeme. Aorist se tvori tako da se infinitivnoj ili prezentskoj osnovi glagola dodaju nastavci: -oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše; -eh, -e, -e, -esmo, -este, -eše; -h,,, -smo, -ste, -še.


jednina

množina

1. lice

zapjevah

zapjevasmo

2. lice

zapjeva

zapjevaste

3. lice

zapjeva

zapjevaše

Aorist pomoćnih glagola glasi ovako:


jednina

množina

jednina

množina

1. lice

bih

bismo

htjedoh

htjedosmo

2. lice

bi

biste

htjede

htjedoste

3. lice

bi

biše, bi

htjede

htjedoše

« Pluskvamperfekt Imperfekt »