Apozicijske rečenice

Apozicijske su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto apozicije uz koju imenicu u glavnoj surečenici.

U službi je veznika apozicijskih rečenica odnosna zamjenica koji.

Kupali smo se u Dobri, koja je bila hladna.

Najviše volim boraviti u Varaždinu, koji je moj rodni grad.

jednostavna rečenica

apozicijska rečenica

Ap.

Učenica Sara ima peticu iz hrvatskoga.

glavna surečenica apozicijska surečenica

Sara, koja je učenica, ima peticu iz hrvatskoga.

Apozicijska rečenica, kao i apozicija, dodatno određuje značenje već određene imenske riječi (često imena). Po tome se i razlikuje od atributne rečenice, koja određuje imensku riječ koja nije sama po sebi određena.

U atributnim rečenicama zavisna se surečenica od glavne ne odjeljuje zarezom, a u apozicijskim rečenicama zavisna se surečenica od glavne odjeljuje zarezom. Katkad pisanje/nepisanje zareza posve mijenja značenje rečenice.

atributna rečenica

To je profesorica Horvat koja nam predaje hrvatski.

‘imamo više profesorica kojima je prezime Horvat, a ova profesorica Horvat predaje nam hrvatski (za razliku od druge profesorice Horvat koja nam predaje matematiku)’

apozicijska rečenica

To je profesorica Horvat, koja nam predaje hrvatski.

‘imamo samo jednu profesoricu kojoj je prezime Horvat i ona nam predaje hrvatski’

Zavisnosložene rečenice uvijek se pišu sa zarezom ako su u inverziji, ali neke se rečenice u stilski neutralnome tekstu ne mogu prebaciti u inverziju.

vrsta rečenice

primjer

pisanje zareza

predikatna*

Oni nisu što smo očekivali.

Što smo očekivali, oni nisu.

Predstava je da ostaneš bez daha.

u inverziji

NE

subjektna

Zna se tko je to rekao.

Tko je to rekao, zna se.

u inverziji

objektna

Osjetio sam da je bijesan.

Da je bijesan, osjetio sam.

u inverziji

atributna

Vrati mi knjigu koju sam ti posudio!

NE

apozicijska

Upoznat ćeš moju najbolju prijateljicu, koja živi na Visu.

DA

priložna

mjesna

Idite kud god želite.

Kud god želite, idite.

u inverziji

vremenska

O putovanju ćemo razmišljati kad dođe vrijeme.

Kad dođe vrijeme, razmišljat ćemo o putovanju.

u inverziji

načinska

Sve sam napravio kako si mi rekao.

NE

uzročna

Neću danas igrati nogomet jer me boli noga.

Budući da me boli noga, neću danas igrati nogomet.

u inverziji

posljedična

Toliko sam učio da ću sigurno dobiti dobru ocjenu.

NE

namjerna

Smislili smo iznenađenje da ga razveselimo.

Da ga razveselimo, smislili smo iznenađenje.

u inverziji

pogodbena

Pomoći ću ti ako mi kažeš što te muči.

Ako mi kažeš što te muči, pomoći ću ti.

u inverziji

dopusna

Nisam umorna iako sam se rano probudila.

Iako sam se rano probudila, nisam umorna.

u inverziji

*Rečenice koje se ne mogu lako svrstati u skupinu subjektnih ili predikatnih rečenica, npr. Bogat je komu malo treba., mogu biti u inverziji i tada se pišu sa zarezom: Komu malo treba, bogat je.

« Atributne rečenice Višestruko složene rečenice »