Višestruko složene rečenice

Jedna se rečenica može sastojati od više nezavisnih i zavisnih surečenica. Takva se rečenica zove višestruko složena rečenica. Višestruko je složena rečenica:

Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da joj je svejedno i otišla u školu.

Ona ima ovaj ustroj:

namjerna surečenica

kako bih je bolje upoznao

glavna surečenica

pozvao sam je na izlet

sastavna surečenica

pitao

objektna surečenica

želi li

objektna surečenica

da idemo autobusom

suprotna surečenica

ona mi je odgovorila

objektna surečenica

da joj je svejedno

sastavna surečenica

otišla u školu

Kao glavnu surečenicu označujemo prvu surečenicu u koju se na mjesto jednoga rečeničnoga dijela uvrštava zavisna surečenica. Ne uvrštavaju se sve surečenice izravno u glavnu surečenicu. U gornjemu primjeru objektna surečenica želi li uvrštava se na mjesto subjekta surečenice pitao, objektna surečenica da idemo autobusom na mjesto objekta surečenice želi li itd. Međutim, u raščlambi rečenice obično samo prvu glavnu surečenicu označujemo kao glavnu, a ostalima navodimo vrstu.

« Apozicijske rečenice Upravni i neupravni govor »