Brojevi

Brojevi su riječi kojima označujemo koliko čega ima ili koje je što po redu. Dijele se na glavne brojeve (odgovaraju na pitanje Koliko čega ima? Jedan., Dva.) i redne brojeve (odgovaraju na pitanje Koji je po redu? Prvi., Drugi.).

U hrvatskome standardnom jeziku sklanjaju se svi redni brojevi i glavni brojevi jedan, dva, tri i četiri.

Glavni se brojevi sklanjaju ovako:


jednina

množina


muški rod

ženski rod

srednji rod

muški i srednji rod

ženski rod

svi rodovi

svi rodovi

N

jedan

jedna

jedno

dva

dvije

tri

četiri

G

jednog(a)

jedne

jednog(a)

dvaju

dviju

triju

četiriju

D

jednom(u)

jednoj

jednom(u)

dvama

dvjema

trima

četirima

A

jednog(a) (za živo), jedan (za neživo)

jednu

jedno

dva

dvije

tri

četiri

L

jednom(e)

jednoj

jednom(e)

dvama

dvjema

trima

četirima

I

jednim

jednom

jednim

dvama

dvjema

trima

četirima

Pri sklonidbi brojeva dva, tri i četiri treba paziti da se ne pomiješaju sklonidbeni obrasci.

NE

DA

Razgovarao je s dvama prijateljicama.

Razgovarao je s dvjema prijateljicama.

Radovao se društvu dvaju djevojaka.

Radovao se društvu dviju djevojaka.

Manje ili okrugle brojeve u tekstu treba ispisati slovima.

NE

DA

Šalje mu 100 pozdrava.

Šalje mu sto pozdrava.

Vidio je 3 djevojke.

Vidio je tri djevojke.

Redni se brojevi sklanjaju ovako:


muški rod

ženski rod

srednji rod

N

prvi

prva

prvo

G

prvog(a)

prve

prvog(a)

D

prvom(u)

prvoj

prvom(u)

A

prvog(a) (za živo), prvi (za neživo)

prvu

prvo

L

prvom(e)

prvoj

prvom(e)

I

prvim

prvom

prvim

« Neodređene zamjenice Brojevne imenice »