Brojevni pridjevi

Brojevni su pridjevi brojevne riječi koje se pridružuju imenicama koje su pluralia tantum i imenicama koje označuju skup predmeta (koji se obično pojavljuju u paru). Brojevni su pridjevi jedni (jedne, jedna), dvoji (dvoja, dvoje), troji (troja, troje), četvori (četvora, četvore) itd., npr. dvoja vrata, dvoje hlače , troje cipele.

N

dvoja vrata

dvoje hlače ( 2 para hlača)

troje cipele ( 3 para cipela)

G

dvojih vrata

dvojih hlača

trojih cipela

D

dvojim vratima

dvojim hlačama

trojim cipelama

A

dvoja vrata

dvoje hlače

troje cipele

L

dvojim vratima

dvojim hlačama

trojim cipelama

I

dvojim vratima

dvojim hlačama

trojim cipelama

« Brojevne imenice Glagoli »