Glagoli

Glagoli su promjenjive riječi kojima se izriče radnja ( pisati, sjeći), stanje (mirovati, spavati) i zbivanje ( kišiti, roditi se). Glagoli se mijenjaju po licima (osobama).

Lice (osoba) kategorija je koja označuje govornika (jednina: ja, množina: mi), sugovornika (jednina: ti, množina: vi) ili negovornika (jednina: on, ona, ono, množina: oni, one, ona). Takva se promjena glagola po licima naziva sprezanje ili konjugacija.
Glagolske su kategorije vrijeme (sadašnje – prezent; prošlo – aorist, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt; buduće – futur I., futur II.), lice (prvo, drugo, treće), broj (jednina, množina) i način (zapovjednost – izriče se imperativom, uvjetnost radnje – izriče se kondicionalom I. i kondicionalom II.).

« Brojevni pridjevi Glagolski vid »