Dopusne rečenice

Dopusne su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto priložne oznake dopuštanja glavne surečenice. U njima se dopušta ostvarenje sadržaja glavne surečenice unatoč tomu što je on u suprotnosti sa sadržajem zavisne surečenice.

jednostavna rečenica

dopusna rečenica

Udomili smo psića POD

Udomili smo psića unatoč želji za mačkom.

glavna surečenica dopusna surečenica

Udomili smo psića iako smo željeli mačku.

Veznici su dopusnih rečenica: iako, premda i makar. Službu veznika u njima imaju i izrazi unatoč tomu što, usprkos tomu što.

Iako sam se rano probudila, nisam umorna.

Večeras ću se naći s Vitom premda pada kiša.

Unatoč tomu što je nestalo struje, i dalje smo se odlično zabavljali.

Umjesto dopusnoga veznika mada treba upotrebljavati veznike iako i premda, pa umjesto rečenice Kupam se mada je more hladno. upotrijebiti rečenicu Kupam se iako je more hladno. ili rečenicu Kupam se premda je more hladno.

Dopusni je složeni veznik bez obzira na to što. Umjesto njega u standardnome jeziku ne treba upotrebljavati složeni veznik bez obzira što. Zato nije pravilna rečenica Bez obzira što je već kasno, film ćemo pogledati do kraja., a pravilna je rečenica Bez obzira na to što je već kasno, film ćemo pogledati do kraja.

« Pogodbene rečenice Atributne rečenice »