Pogodbene rečenice

Pogodbene su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto priložne oznake pogodbe glavne surečenice i označuje pogodbu ili uvjet kršenja radnje glavne surečenice.

jednostavna rečenica

pogodbena rečenica

POPog

Uz dobru volju sve je moguće.

pogodbena surečenica glavna surečenica

Ako postoji dobra volja, sve je moguće.

Veznici su pogodbenih rečenica ako, da, kad, li.

Veznik ukoliko ne treba upotrebljavati u hrvatskome standardnom jeziku. Umjesto njega treba upotrebljavati veznik ako. Stoga rečenicu Dobit ćeš bolju ocjenu ukoliko budeš učio. treba zamijeniti rečenicom Dobit ćeš bolju ocjenu ako budeš učio.

Pogodbene se rečenice, ovisno o tome izriče li se njima stvarna, moguća ili nestvarna pogodba, dijele na stvarne, moguće i nestvarne.

pogodbene rečenice

veznici

primjeri

stvarne

Sadržaj glavne surečenice ostvarit će se ako se ostvari uvjet (pogodba) izrečen zavisnom surečenicom.

ako

li

Ako mi kažeš što te muči, pomoći ću ti., Kažeš li mi što te muči, pomoći ću ti.

moguće

Sadržaj glavne surečenice moguće je ostvariti samo ako je moguće ostvariti uvjet (pogodbu) izrečen zavisnom surečenicom.

ako

kad

Ako bi mi rekao što te muči, pomogla bih ti., Kad bi mi rekao što te muči, pomogla bih ti.

nestvarne

Sadržaj glave surečenice neostvaren je ili neostvariv jer je i uvjet sadržan u zavisnoj surečenici neostvaren ili neostvariv.

da

Da si mi rekao što te muči, pomogla bih ti.

« Namjerne rečenice Dopusne rečenice »