Glasovne promjene

Glasovne promjene mogu biti fonološki ili morfološki uvjetovane. Do fonološki uvjetovanih glasovnih promjena (jednačenje po mjestu tvorbe, jednačenje po zvučnosti i ispadanje suglasnika) dolazi kako bi se olakšao izgovor. Do morfološki uvjetovanih glasovnih promjena (sve ostale glasovne promjene) dolazi pri promjeni riječi po oblicima (ronilac – ronioca) i tvorbi novih riječi (ronilac – roniočev).