Jednačenje po zvučnosti

Ako se zajedno nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, kako bi se olakšao izgovor, prvi se suglasnik zamjenjuje svojim parnjakom prema tablici:

bezvučni

p

t

k

s

š

č

ć

c

h

f

zvučni

b

d

g

z

ž

đ

Bezvučni suglasnik ispred zvučnoga suglasnika prelazi u zvučni: naruba, promiba, svagdanji, svadba, svjedoba.

Zvučni suglasnik ispred bezvučnoga suglasnika prelazi u bezvučni: beskofeinski, bespravni, druiji, golu, pothodnik, pretformatiranje, potprogram.

Jednačenje po zvučnosti ne bilježi se:

kad je d ispred:

s  – gradski, predsjednik, predstava

š  – oteta, prekolski

c  – odcijepiti, podcrtati

č  – oepiti, podčiniti

iza prefikasa ispod- i iznad-: ispodprosječan, iznadprosječan

u riječima adhezija, podtip, podtočka, subpolaran i uetati se.

« Glasovne promjene Jednačenje po mjestu tvorbe »