Isključne rečenice

Isključne su rečenice nezavisnosložene rečenice čije surečenice dijelom ovise jedna o drugoj, i to tako da druga surečenica isključuje dio sadržaja prve surečenice.

U službi veznika u isključnim rečenicama nalaze se prilozi samo, tek, jedino te izrazi samo što, tek što, jedino što.

Sve sam naučila, samo još ponavljam matematiku.

Vrijeme će danas biti lijepo, tek će oko podneva pasti malo kiše.

Na rođendan su mi došli svi prijatelji, jedino Fran nije došao.

Bilo je tiho, jedino što se čula perilica za rublje.


« Zaključne rečenice Rečenični niz »