Rečenični niz

Rečenični je niz nezavisnosložena rečenica u kojoj nema veznika. Surečenice u rečeničnome nizu odijeljene su zarezom ili crticom, a značenje im može biti:

sastavno

Sjedio sam, pio kavu.

rastavno

Hoćeš – nećeš?

suprotno

Mi smo htjeli pomoći, oni nisu.

zaključno

Gledala me s nepovjerenjem, nije mi vjerovala.

isključno

Svi su otišli, Lovro je ostao.

vrsta rečenice

primjer

pisanje zareza

rečenični niz

Vito i Lovro se igraju, Mara doručkuje, Jakov crta, Sara juri naokolo.

DA

sastavna

Dovršio sam zadaću i izveo Spajkija u šetnju.

NE

sastavna

Spajki se prejeo, pa je nevoljko išao za Lovrom.

DA (samo u rečenicama kojima se izriče odnos uzrok – posljedica)

rastavna

Ili ćemo igrati igrice ili ćemo otići na košarku.

NE

suprotna

Nisam kasno došao kući, ali veoma sam umoran.

DA

zaključna

Cijelo je polugodište marljivo učila, stoga će u svjedodžbi imati dobre ocjene.

DA

isključna

Svi su jeli sladoled, jedino je Vito jeo kolač.

DA

« Isključne rečenice Zavisnosložene rečenice »