Ispadanje suglasnika

Ako se zajedno nađu dva ista suglasnika, kako bi se olakšao izgovor, jedan od njih ispada: bez+zvučan bezvučan, pred+dvor+je predvorje.

Ne ispada (izgovara se i piše) suglasnik u nekim složenicama: izvannastavni, naddržavni, poddijalekt, poddomena i u superlativima kojima osnova počinje s j: najjači, najjadniji, najjednostavniji.

Do ispadanja različitih suglasnika dolazi i kako bi se pojednostavnile složene suglasničke skupine: mostmosni, staroststarosni. To se ne primjenjuje na imenice stranoga podrijetla: aorist aoristni, studentstudentski.

U oblicima imenica na -tac, -dac, -tak i -dak u izgovoru se gube glasovi t i d, ali se to ispadanje u pismu ne bilježi, npr. curetci, kutci, metci, napitci, naputci, ostatci, otpadci, podatci, privitci, sudci, svetci, trenutci, zadatci itd. Iznimka je od toga pravila imenica otac, pa množina glasi oci uz običnije očevi.

jednina

množina

jednina

množina

N

zadatak

zadatci

podatak

podatci

G

zadatka

zadataka

podatka

podataka

D

zadatku

zadatcima

podatku

podatcima

A

zadatak

zadatke

podatak

podatke

L

zadatku

zadatcima

podatku

podatcima

I

zadatkom

zadatcima

podatkom

podatcima

jednina

množina

jednina

množina

N

svetac

svetci

sudac

sudci

G

svetca

svetaca

sudca

sudaca

D

svetcu

svetcima

sudcu

sudcima

A

svetca

svetce

sudca

sudce

V

svee

svetci

sue

sudci

L

svetcu

svetcima

sudcu

sudcima

I

svetcem

svetcima

sudcem

sudcima

D i t bilježe se i u:

• pridjevima na -ov, -ev, i -in od imenica na -tak, -tac, -dak i -dac: očeviev, suev, sveev

• umanjenicama od tih imenica i imenica na -tka: krleica, otpa, poda, zada.

« Jednačenje po mjestu tvorbe Palatalizacija »