Palatalizacija

Nenepčanici (nepalatali) k, g, h, c zamjenjuju se nepčanicima (palatalima) č, ž, š ispred e i i.

nenepčanik

k

g

h

c

nepčanik

č

ž

š

č

primjer

majka – majčin

Bog – Bože

duh – duše

učiteljica – učiteljičin

Pri palatalizaciji suglasnici k i c uvijek daju č, a ne ć: pekoh – peče, ujak – ujače, zec – zeče.

« Ispadanje suglasnika Sibilarizacija »