Kondicional I.

Kondicional I. pogodbeni je način koji se tvori od nenaglašenoga aorista pomoćnoga glagola biti, koji glasi bih, bi, bi, bismo, biste, bi, i glagolskoga pridjeva radnoga.


jednina

množina

jednina

množina

1. lice

bih napisao/
/napisala

bismo napisali/
/napisale

bih mislio/
/mislila

bismo mislili/
/mislile

2. lice

bi napisao/
/napisala

biste napisali/
/napisale

bi mislio/
/mislila

biste mislili/
/mislile

3. lice

bi napisao/
/napisala

bi napisali/
/napisale

bi mislio/
/mislila

bi mislili/
/mislile

Kondicional I. pomoćnih glagola glasi ovako:


jednina

množina

jednina

množina

1. lice

bih bio/bila

bismo bili/bile

bih htio/htjela

bismo htjeli/ htjele

2. lice

bi bio/bila

biste bili/bile

bi htio/htjela

biste htjeli/htjele

3. lice

bi bio/bila

bi bili/bile

bi htio/htjela

bi htjeli/htjele

Često se griješi tako da se oblik bi upotrebljava u svim licima.

NE

DA

Mi bi vas rado posjetili.

Mi bismo vas rado posjetili.

Došao bi nakon škole da te vidim.

Došao bih nakon škole da te vidim.

Vi bi trebali biti zadovoljni rezultatom.

Vi biste trebali biti zadovoljni rezultatom.

« Imperativ Kondicional II. »