Objektne rečenice

Objektne su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto objekta glavne surečenice.

jednostavna rečenica

objektna rečenica

Osjetio sam O

Osjetio sam bijes.

glavna surečenica objektna surečenica

Osjetio sam da je bijesan.

Veznici su objektnih rečenica da, kako, gdje. Službu veznika u objektnim rečenicama imaju i odnosne i upitne zamjenice (tko, što, koji, kakav, čiji), prilozi (kamo, kuda, dokle, kad, otkad, kako, koliko, zašto) te izrazi poput zbog čega i upitna čestica li.

Lovro i Jakov rekli su da je Sara u školi.

Čujemo kako je sve dobro prošlo.

Vidim gdje prilaze školi.

Našao sam što sam tražio.

Kupite što vam se sviđa.

Ne znam kamo je Fran otputovao.

Recite nam kad će Fran doći.

Reci mi zbog čega si tužan.

Objektnim rečenicama pripada većina rečenica kojima se izriče neupravni govor: Vito mi je rekao da je njegova zadaća najbolja., Mara je zaključila kako bismo mogli ljetovati na Mrežnici.

Katkad se možemo upitati je li koja rečenica subjektna ili objektna. Većina rečenica neupravnoga govora objektne su rečenice, npr. Rekao je da ne može dalje. Međutim, rečenice s besubjektnom glavnom surečenicom, npr. Čuje se kako pada kiša., Osjeća se da si dobro., Govori se da je otputovao., subjektne su rečenice. Rečenice u kojima glavna surečenica ima izrečeni ili neizrečeni subjekt, npr. Čujem kako pada kiša., Osjećamo da si dobro., Govore da je otputovao., objektne su rečenice.

subjektna rečenica

objektna rečenica

Čuje se da je Jakov ozdravio.

Čuo je da je Jakov ozdravio.

Najavljuje se da će najbolji učenici biti nagrađeni.

Ravnatelj je najavio da će najbolji učenici biti nagrađeni.

Doznaje se da je Vitina momčad pobijedila.

Doznali smo da je Vitina momčad pobijedila.

« Subjektne rečenice Priložne rečenice »