Subjektne rečenice

Subjektne su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto subjekta glavne surečenice.

jednostavna rečenica

subjektna rečenica

S

Radoznalac sve dozna prije drugih.

zavisna surečenicaglavna surečenica

Tko je radoznao, sve dozna prije drugih.

Veznici su subjektnih rečenica da i kako. Službu veznika u subjektnim rečenicama imaju i odnosne zamjenice koji, tko, što, upitne zamjenice i upitni prilozi te čestica li.

Žalosno je da ove godine nećemo na izlet.

Priča se kako ćemo na izlet već u proljeće.

Zna se tko je to rekao.

Pitanje je je li ozdravio.

Neke rečenice nije moguće jasno svrstati u skupinu subjektnih ili predikatnih rečenica. To su rečenice poput Bogat je komu malo treba.