Sibilarizacija

Suglasnici k, g, h zamjenjuju se suglasnicima c, z, s ispred i.

k

g

h

c

z

s

oblik – oblici

noga – nozi

Duh – dusi

Sibilarizacija se ne provodi u dativu i lokativu jednine imena stanovnica naselja, pokrajina i država: Amerikanka DL Amerikanki, Ličanka DL Ličanki, Splićanka DL Splićanki, Varaždinka DL Varaždinki, Zagrepčanka DL Zagrepčanki.

Kod mnogih imenica ženskoga roda koje završavaju na -ka, -ga, -ha ne dolazi do sibilarizacije: baka – baki, četka – četki, duga – dugi, juha – juhi, kocka – kocki, lutka – lutki, muha – muhi, patka – patki, točka – točki, vaga – vagi. Sibilarizacija se ne provodi ni u nekim imenicama muškoga roda: zeko – zeki, striko – striki.

« Palatalizacija Jotacija »