Suprotne rečenice

Suprotne su rečenice nezavisnosložene rečenice čije su surečenice samostalne. Njima se izriče odvojenost, različitost ili nepodudarnost sadržaja surečenica.

Veznici su suprotnih rečenica a, ali, nego, no, već.

Veselili smo se izletu, a pala je kiša.

Napokon smo krenuli, ali uskoro smo čuli grmljavinu.

Nije bio miran, nego je stvarao nered.

Htjeli smo spremiti sobu, no tata ju je već bio spremio.

Ispred nego ne piše se zarez ako se u rečenici nalazi komparativ pridjeva ili priloga:

Postigla sam bolji rezultat nego jučer. Trčala sam bolje nego jučer. Tada nego nije veznik, nego usporedbena (komparativna) čestica.

U rečenicama u kojima se nalazi izraz ne samo … nego ili ne samo … već zarez se ne piše ako su sklopljene od dvije jesne ili dvije niječne ishodišne rečenice. Takve rečenice imaju sastavno značenje.

primjer

ishodišne rečenice

značenje

Ne samo da je dobar nego je i pošten.

Dobar je. Pošten je.

sastavno: ‘dobar je i pošten’

Ne samo da nije dobar nego nije ni pošten.

Nije dobar. Nije pošten.

sastavno: ‘nije dobar i nije pošten’

U rečenicama u kojima se nalazi izraz ne samo … nego ili ne samo … već piše se zarez ispred nego ako je prva surečenica niječna, a druga jesna, a nosive riječi u predikatu imaju suprotno značenje (u primjeru u tablici: dobrološe, pobijediorazočarao). Takve rečenice imaju suprotno značenje.

primjer

ishodišne rečenice

značenje

Ne samo da to nije dobro, nego je loše.

To nije dobro. To je loše.

suprotno: ‘to nije dobro, naprotiv / upravo suprotno, to je loše’

Ne samo da nije pobijedio, nego nas je sve razočarao.

Nije pobijedio. Sve nas je razočarao.

suprotno: ‘nije pobijedio, naprotiv / upravo suprotno, sve nas je razočarao’

« Rastavne rečenice Zaključne rečenice »