Rastavne rečenice

Rastavne su rečenice nezavisnosložene rečenice čije su surečenice samostalne, a sadržaj jedne surečenice rastavljen od sadržaja druge.

Veznici su rastavnih rečenica veznik ili i udvojeni veznik ili ... ili , koji naglašuje rastavni odnos, tj. nužnost izbora.

Hoćeš li večeras van sa mnom ili ćeš ostati kod kuće?

Ili me prestani zadirkivati ili odlazim.

« Sastavne rečenice Suprotne rečenice »