Tvorba imenica

Imenice se tvore svim tvorbenim načinima, a najplodniji je tvorbeni način sufiksalna tvorba.

način

tvorenica

sufiksalna tvorba

čitatelj, čitateljica, hajdukovac, Hrvatica, igralište, igraonica, mladost, pedagoginja, spavaonica, Zagreb-čanin > Zagrepčanin,Zaprešićanin

prefiksalna tvorba

bez-kraj > beskraj, međukat, neplivač, pod-predsjednik > potpredsjednik, podstanar, pomajka, poluvrijeme, pradjed, prapovijest, protuudar, suautor, surečenica, velesajam

slaganje

bjelokost, brodogradnja, dvokatnica, pravobranitelj, romanopisac, sjeverozapad, ugljikovodik, vjeroučitelj, vlakovođa, vodoskok

prefiksalno-sufiksalna tvorba

pod-nog-je > podnožje, pod-palub-je > potpalublje, za-glav-je > zaglavlje, zajutrak

složeno-sufiksalnatvorba

crvenokožac, glavonošac, dugoprugaš, lovostaj (nulti sufiks), mišolovka, punoznačnica, suncobran (nulti sufiks)

srastanje

ampersat, animirdama, četvrtzavršnica, čuvarkuća, imendan, ispičutura, kažiprst, lunapark, maloprodaja, nalivpero, kućevlasnik, višeboj, voltmetar

preobrazba

Dugi (prezime), mlada, Petrovo, Silvestrovo (blagdani), Ravno, Tužno, Visoko (toponimi)

tvorba polusloženica

baka-servis, domino-efekt, gol-razlika, kamp-kućica, kesten-pire, paket-aranžman, park-šuma, pilot-projekt, pire-krumpir, rang-lista, remek-djelo, spomen-ploča, student-servis, šoping-centar, tabu-tema, top-model, traper-jakna, trik-pitanje, tuš-kabina

tvorba pokrata

AOP (automatska obrada podataka), EU (Europska unija), JMBG (jedinstveni matični broj građana), NAMA (narodni magazin), PTSP (posttraumatski stresni poremećaj), PVC (polivinil-klorid)

Imenice nastale sufiksalnom tvorbom najčešće označuju vršitelja radnje čitatelj, vršiteljicu radnje čitateljica, nositelja osobine radoznalac, nositeljicu osobine radoznalka, pripadnika, pristašu, sljedbenika ili simpatizera čega hajdukovac, stanovnika Zagrepčanin, stanovnicu Zagrepčanka, zatvorene prostore igraonica, otvorene prostore igralište, osobinu ili svojstvo dobrota, radnju čitanje, maloću ručica, veličinu nosina, skup čitateljstvo, predmet računalo itd.

PAZI

Imenice koje završavaju na -oc (čitaoc, gledaoc, slušaoc itd.) ne pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku.Imenice koje označuju vršitelja radnje tvorene sufiksom -lac, npr. čitalac, gledalac, slušalac, uz koje postoje i imenice istoga značenja tvorene od iste osnove sufiksom -telj rubno pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku. Prednost se daje imenicama tvorenim sufiksom -telj, npr. čitatelj, gledatelj, slušatelj. To se pravilo ne odnosi na imenice koje označuju što neživo, npr. nosilac sloga, poslužilac, programski prevodilac, val nosilac.

PAZI

Imenice tvorene sufiksom -arnica imaju prednost pred imenicama tvorenim sufiksom -arna. Tako normativnu prednost ima imenica slastičarnica pred imenicom slastičarna, imenica pekarnica pred imenicom pekarna, imenica cvjećarnica pred imenicom cvjećarna. Sufiks -arnica označuje ‘mjesto na kojemu se što prodaje’, a sufiks -ara ‘mjesto na kojemu se što proizvodi’. Stoga u značenju ‘mjesto na kojemu se prodaje kruh i krušni proizvodi’ treba upotrebljavati riječ pekarnica. Riječ pekarna ne pripada standardnomu jeziku i ne treba je upotrebljavati, a riječ pekara označuje ‘mjesto na kojemu se peče i proizvodi kruh i krušni proizvodi’. S obzirom na to da postoje mjesta na kojima se kruh i peče i prodaje, možemo ih nazvati i pekarnicama i pekarama.

NE

DA

cvjećarna

cvjećarnica

slastičarna

slastičarnica

voćarna

voćarnica

PAZI

Imenice tvorene sufiksom -onica imaju prednost pred imenicama tvorenim sufiksom -ona. Tako normativnu prednost ima imenica prodavaonica pred imenicom prodavaona, imenica kupaonica pred imenicom kupaona itd.

NE

DA

čistiona

čistionica

kupaona

kupaonica

puniona

punionica

predavaona

predavaonica

radiona

radionica