Tvorba priloga

Prilozi se tvore preobrazbom, sufiksalnom tvorbom, prefiksalnom tvorbom,prefiksalno-sufiksalnom tvorbom i srastanjem. Najplodniji je tvorbeni način preobrazba. Prilozi se tvore od jednine srednjega roda opisnih pridjeva: dobro, lijepo, pametno, malo, olako, premalo, neveselo, udesno i od odnosnih pridjeva na -skī, pri čemu prilozi gube duljinu na završnome i: ljùdski, plìvāčki.

način

tvorenica

sufiksalna tvorba

danomice, djelomice, hrpimice, jesenas, jutros, ljetos, mjestimice, noćas, proljetos, zimus

prefiksalna tvorba

dokad, dokasno, dokud, nabolje, nadaleko, nadalje, nadesno, odjednom, odmalena, odnedavno, odnekud, odsad, pobliže, podalje, podjednako, podosta, poduže, pokadšto, pomalo, ponajbolje, prekasno, prekjučer, prekosutra, preksinoć, slijeva, svisoka, ubrzo, ubuduće, uglavnom, ugrubo, zacijelo, zadugo, zajedno, zapravo, zasad, zašto, zauvijek, s-desna > zdesna

prefiksalno-sufiksalna tvorba

bez-prest-ance > besprestance, doslovce, napreskokce, naizmjence, naglavačke, naglavce, neprestance, poimence, neštedimice, potrbuške, poprečke

srastanje

četiriput, desetput, devetput, dvanaestput, dvaput, jedanput, kojiput, kolikoput, mnogoput, osamput, petput, pokojiput, sedamput, stoput, šestput, tisućuput, tridesetput, trinaestput, triput, višeput, gdjegod, kadgod, kakogod, kamogod, kolikogod, kudgod, otkudgod

preobrazba

dalmatinski, dobro, lijepo, ljudski, pametno, malo, olako, premalo, neveselo, udesno, zagrebački

tvorba polusloženica

amo-tamo, brže-bolje, danas-sutra, desno-lijevo, dvaput-triput, gore-dolje, jedanput-dvaput, kad-tad, kadli-tadli, kako-tako, koliko-toliko, lijevo-desno, malo-malo, malo-pomalo, manje-više, nadvoje-natroje, naprijed-nazad, navrat-nanos, okolo-naokolo, ovamo-onamo, ovdje-ondje, pola-pola, pošto-poto, skroz-naskroz, tako-tako, tamo-amo, toplo-hladno, više-manje, zbrda-zdola