Tvorba priloga

Prilozi se tvore preobrazbom, sufiksalnom tvorbom, prefiksalnom tvorbom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom i srastanjem. Najplodniji je tvorbeni način preobrazba. Prilozi se tvore od jednine srednjega roda opisnih pridjeva: dobro, lijepo, pametno, malo, olako, premalo, neveselo, udesno i od odnosnih pridjeva na -skī, pri čemu gube duljinu na završnome i: ljùdski, plìvāčki.

način

tvorenica

sufiksalna tvorba

danomice, djelomice, hrpimice, jesenas, jutros, ljetos, mjestimice, noćas, proljetos, zimus

prefiksalna tvorba

dokad, dokasno, dokud, nabolje, nadaleko, nadalje, nadesno, odjednom, odmalena, odnedavno, odnekud, odsad, pobliže, podalje, podjednako, podosta, poduže, pokadšto, pomalo, ponajbolje, prekasno, prekjučer, preksinoć, preksutra, slijeva, svisoka, ubrzo, ubuduće, uglavnom, ugrubo, zacijelo, zadugo, zajedno, zapravo, zasad, zašto, zauvijek, s-desna > zdesna

prefiksalno-

sufiksalna tvorba

bez-prest-ance > besprestance, doslovce, naglavačke, naglavce, naizmjence, napreskokce, neprestance, neštedimice, poimence, poprečke, potrbuške

srastanje

četiriput, desetput, devetput, dvanaestput, dvaput, jedanput, kojiput, kolikoput, mnogoput, osamput, petput, pokojiput, sedamput, stoput, šestput, tisućuput, tridesetput, trinaestput, triput, višeput, gdjegod, kadgod, kakogod, kamogod, kolikogod, kudgod, otkudgod

preobrazba

dalmatinski, dobro, lijepo, ljudski, pametno, malo, neveselo, olako, premalo, udesno, zagrebački

tvorba polusloženica

amo-tamo, brže-bolje, danas-sutra, desno-lijevo, dvaput-triput, gore-dolje, jedanput-dvaput, kad-tad, kadli-tadli, kako-tako, koliko-toliko, lijevo-desno, malo-malo, malo-pomalo, manje-više, nadvoje-natroje, naprijed-nazad, navrat-nanos, okolo-naokolo, ovamo-onamo, ovdje-ondje, pola-pola, pošto-

poto, skroz-naskroz, tako-tako, tamo-amo, toplo-hladno, više-manje, zbrda-

zdola


Treba razlikovati priložne sraslice od izraza koji se sastoje od prijedloga i imenice / imenske skupine:

prilog

prijedlog + imenica

Nauči tekst napamet!

Ništa mi ne pada na pamet.

Učinio je to nasilu.

Na silu nemoj ni pomišljati.

Prestrašio se nasmrt.

Nemoj misliti na smrt.

To je bilo uoči Božića.

Gledaj me u oči!

Usput ću navratiti do tebe.

Stajali su uz put.

Govorio je uime cijeloga razreda.

U ime mi ne diraj!

Ujesen lišće pada s drveća.

Polako ulazimo u jesen.

Prišao mi je sleđa.

Skini mi torbu s leđa.

Mi smo, nasreću, dobro.

Na sreću uvijek možeš računati.

Najednom smo stali.

Na jednom smo mjestu stali.

Ukratko nas je izvijestio o izletu.

Sve je podatke uvrstio u kratko izvješće.

Dobar je učenik, a usto i pravi prijatelj.

Stani uz to drvo.

On je nadaleko poznat.

Otišao je na daleko putovanje.

« Tvorba glagola