Tvorba glagola

Glagoli se tvore prefiksalnom i sufiksalnom tvorbom, a samo iznimnoprefiksalno-sufiksalnom tvorbom, npr. posvojiti, prisvojiti.

prefiksalna tvorba

dotrčati, iz-šetati > išetati, naspavati se, nadlijetati, oslikati, ob-trčati > optrčati, odjahati, požaliti, pod-pisati > potpisati, pregaziti, predvidjeti, prigovoriti, propjevati, raz-pričati se > raspričati se, smisliti, utrčati, uzvrpoljiti se

sufiksalna tvorba

crveniti, crvenjeti, cvijet-ati > cvjetati, jak-ati > jačati, telefonirati, večerati

Pazi

Glagoli crveniti / crvenjeti (se), zeleniti / zelenjeti (se) itd. tvoreni su od pridjevne osnove koja označuje boju i sufiksa -iti ili -jeti. Glagoli sa sufiksom -iti prijelazni su i znače ‘činiti da što bude određene boje’. Crveniti znači ‘činiti što crvenim’ (crveniti usne), zeleniti znači ‘činiti što zelenim’ (zeleniti zidove). Glagoli tvoreni sufiksom -jeti neprijelazni su i znače ‘dobivati kakvu boju’. Crvenjeti znači ‘postajati crvenim’ (Obrazi su joj crvenjeli od srama.), zelenjeti ‘postajati zelenim’ (Početkom proljeća trava je počela zelenjeti.), a crvenjeti se ‘isticati se crvenom bojom’ (crvenjeti se u licu), zelenjeti se ‘isticati se zelenom bojom’ (zelenjeti se na suncu).