Uvod

Fonologija (glasoslovlje) grana je gramatike koja proučava glasove (foneme) kao razlikovne jedinice jezika. Glas (fonem) najmanja je jedinica izraza (označioca) koja nema svoje značenje (označenik), ali razlikuje značenje, npr. sitkit, gladhlad, nadakada, lukaruka. Riječi koje se razlikuju samo jednim fonemom, a imaju isti naglasak, tvore minimalni par. Grafički znak kojim se bilježe fonemi zove se grafem. Grafem može biti jednoslov ( a, b, c, č…) i dvoslov (digraf) ( lj, nj, ). Autori koji smatraju da je ie (dvoglasnik) u hrvatskome fonem, smatraju ije troslovnim grafemom. Alofoni su različiti glasovni ostvaraji istoga fonema. Oni ovise o okolnim glasovima, npr. fonem m različito se ostvaruje u riječima bombon i mačka, a fonem n različito se ostvaruje u riječima banka i nada. Stoga kažemo da se u navedenim primjerima m i n ostvaruju različitim alofonima.

Podjela glasova »