Veznici

Veznici su nepromjenjive riječi kojima se povezuju riječi, skupine riječi ili rečenice, npr. i, pa, te, ni, niti, a, ali, nego, no, da, ako, jer itd.

« Prijedlozi Usklici »