Vrste riječi

U hrvatskome jeziku ima deset vrsta riječi (imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli, prilozi, prijedlozi, veznici, čestice i usklici). One se dijele na punoznačne (imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli i prilozi) i nepunoznačne (prijedlozi, veznici, čestice i usklici) te na promjenjive (imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi i glagoli) i nepromjenjive (prilozi, prijedlozi, veznici, čestice i usklici).

vrste riječi

promjenjive

nepromjenjive

imenice ( dječak, stol)

prilozi (lijepo, veoma)

zamjenice (ja, moj)

prijedlozi (o, okolo)

pridjevi (hrvatski, lijep)

veznici (ali, i)

brojevi (jedan, prvi)

čestice (li, ne)

glagoli (brinuti se, trčati)

usklici (ajme, oj)

Neki se brojevi ne mijenjaju, a neki se prilozi mogu stupnjevati ili komparirati. Pri mijenjaju riječi po oblicima može doći do glasovnih i naglasnih promjena, promjena u odrazu jata te do umetanja glasa j. Promjenjive riječi koje se mogu sklanjati ili deklinirati, tj. mijenjati po padežima, zovu se imenske riječi. Imenske su riječi imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi. U hrvatskome jeziku ima sedam padeža jednine i sedam padeža množine. Svi padeži osim vokativa odgovaraju na dva padežna pitanja, jedno za živo, a drugo za neživo. Vokativ je padež dozivanja, pa umjesto pitanja uz njega dolaze usklici oj i ej. Glagoli se sprežu ili konjugiraju, tj. mijenjaju po licima (osobama).