Vrste riječi

U hrvatskome jeziku ima deset vrsta riječi (imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli, prilozi, prijedlozi, veznici, čestice i usklici). One se dijele na punoznačne (imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli i prilozi) i nepunoznačne (prijedlozi, veznici, čestice i usklici) te na promjenjive (imenice, zamjenice, pridjevi, neki brojevi i glagoli) i nepromjenjive (prilozi, prijedlozi, veznici, čestice, usklici i neki brojevi).

vrste riječi

promjenjive

nepromjenjive

imenice ( dječak, stol)

prilozi ( lijepo, veoma)

zamjenice ( ja, moj)

prijedlozi ( o, okolo)

pridjevi ( hrvatski, lijep)

veznici ( ali, i)

brojevi ( jedan, prvi)

čestice ( li, ne)

glagoli ( brinuti se, trčati)

usklici ( ajme, oj)

Neki se brojevi ne mijenjaju, a neki se prilozi mogu stupnjevati ili komparirati. Pri mijenjaju riječi po oblicima može doći do glasovnih i naglasnih promjena, promjena u odrazu jata te do umetanja glasa j. Promjenjive riječi koje se mogu sklanjati ili deklinirati, tj. mijenjati po padežima, zovu se imenske riječi. Imenske su riječi imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi. U hrvatskome jeziku ima sedam padeža jednine i sedam padeža množine. Svi padeži osim vokativa odgovaraju na dva padežna pitanja, jedno za živo, a drugo za neživo. Vokativ je padež dozivanja, pa umjesto pitanja uz njega dolaze usklici oj i ej. Glagoli se sprežu ili konjugiraju, tj. mijenjaju po licima (osobama).

« Uvod Imenice »