Atribut

Atribut je riječ koja stoji uz imensku riječ u rečenici da je po čemu pobliže odredi (najčešće po kakvu svojstvu). On može stajati uz svaku imensku riječ bez obzira na njezinu službu u rečenici:

uz subjekt

Nova učiteljica ulazi u razred.

uz objekt

Kupili smo zrele kupine.

uz imensku riječ u imenskome predikatu

Rijeka je lučki grad.

uz imensku riječ u priložnoj oznaci

Naći ćemo se u malome parku.

Atributi se dijele na pridjevne atribute i imeničke atribute.

Pridjevni atribut slaže se u rodu, broju i padežu s imenskom riječju uz koju stoji. Pridjevni atribut može biti pridjev (Jučer smo kupili ovogodišnje jabuke.), zamjenica (Taj je dječak simpatičan.), redni broj (Drugi ću ti put objasniti taj zadatak.).

Imenički atribut ne slaže se u rodu, broju i padežu s imenskom riječi uz koju stoji: Posejdon je kralj mora., Dolazi profesor matematike., Moja baka u mladosti nije imala televizor u boji., Mama je kupila novu kremu za lice., Obuci haljinu s cvjetnim uzorkom! Imenički atribut ne mijenja se s imenicom uz koju stoji: kralj mora, kralja mora, kralju mora

Atributni skup čini imenički atribut i njegove dopune:

Atr. (p) Atr. (p) Atr. (i)

On je bio kralj dubokoga plavog mora.

Izraz koji se sastoji od imenice i imenice u genitivu (koja je u rečenici imenički atribut) bolje je u hrvatskome standardnom jeziku zamijeniti skupinom s pridjevom: broj telefona s telefonski broj, troškovi života sa životni troškovi.

To se pravilo primjenjuje samo ako skupina s pridjevom ima isto značenje kao skupina s genitivom. Ako značenje nije isto, ne treba skupinu s genitivom zamjenjivati skupinom s pridjevom: Praznik rada (‘praznik koji se obilježava 1. svibnja’) nije isto što i radni praznik (‘praznik na koji se radi’), pa se ne primjenjuje navedeno pravilo.

To se pravilo ne primjenjuje ni ako je riječ o višerječnoj skupini, npr. od imena Ana Horvat ne možemo izvesti pridjev, npr. To je otac Ane Horvat. U administrativnome stilu česti su i izrazi poput: pravo je djeteta, dužnost je roditelja, i u njemu nisu pogrešni.

« Predikatni proširak Apozicija »