Buduće vrijeme

Buduće se vrijeme izriče futurom I. i futurom II.

« Sadašnje vrijeme - prezent

Futur I. »