Sadašnje vrijeme - prezent

Prezent se tvori tako da se na prezentsku osnovu glagola dodaju nastavci: -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju; -im, -iš, -i, -imo, -ite, -e; -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u; -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -ju.

Prezentska se osnova najčešće dobiva tako da se glagolu odbace infinitivni završetci -uti, -jeti, -iti, -ati. Glagoli na -ći (doći – dođem) i -sti (nabosti – nabodem) imaju posebne prezentske osnove.

U nekim je dijalektima hrvatskoga jezika nastavak za prvo lice prezenta -an, -in, -en ili -jen. U standardnome jeziku nastavak je za prvo lice prezenta jednine -am, -im, -em ili -jem.

NE

DA

Plešen kad san sretan.

Plešem kad sam sretan.

Volin svoju domovinu.

Volim svoju domovinu.

Šaljen pismo majci.

Šaljem pismo majci.

Prezent se tvori i od svršenih i od nesvršenih glagola.

jednina

množina

množina

jednina

1. lice

dođem

dođemo

pjevam

pjevamo

2. lice

dođeš

dođete

pjevaš

pjevate

3. lice

dođe

dođu

pjeva

pjevaju

Pri sprezanju glagola često dolazi do palatalizacije ili jotacije. Da bismo odredili je li riječ o palatalizaciji ili o jotaciji, treba pogledati treće lice množine prezenta. Ako u njemu ne dolazi do glasovne promjene (ispred u), riječ je o palatalizaciji, a ako i u njemu dolazi do glasovne promjene, riječ je o jotaciji.


palatalizacija

jotacija

jednina

množina

jednina

množina

1. lice

pečem

pečemo

vičem

vičemo

2. lice

pečeš

pečete

vičeš

vičete

3. lice

peče

peku

viče

viču

Pomoćni su glagoli biti i htjeti. Ti glagoli imaju naglašen (jesam, hoću) i nenaglašen (sam, ću) oblik. Prezent tih glagola upotrebljava se u složenim glagolskim vremenima.


nesvršeni

svršeni


jednina

množina

jednina

množina

1. lice

jesam, sam

jesmo, smo

budem

budemo

2. lice

jesi, si

jeste, ste

budeš

budete

3. lice

jest, je

jesu, su

bude

budu

jednina

množina

1. lice

hoću, ću

hoćemo, ćemo

2. lice

hoćeš, ćeš

hoćete, ćete

3. lice

hoće, će

hoće, će

Prezent kojim se izriču svevremenske istine i koji se često nalazi u poslovicama naziva se svevremenski ili gnomski prezent, npr. Tko rano rani, dvije sreće grabi.

Prezentom se može izricati i prošlost (historijski prezent Uđem ja u kuću, a ondje nigdje nikoga.) i budućnost (Kad kupim kruh, napravit ću si sendvič.).

« Glagolska vremena Buduće vrijeme »