Futur I.

Futur I. tvori se od nenaglašenih oblika nesvršenoga prezenta pomoćnoga glagola htjeti, koji glasi ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će, i infinitiva glagola koji se spreže.

jednina

množina

1. lice

pjevat ću

pjevat ćemo

2. lice

pjevat ćeš

pjevat ćete

3. lice

pjevat će

pjevat će

Kad je u rečenici infinitiv ispred oblika nenaglašenih glagola htjeti, ne izgovara se i ne piše završno infinitivno i: pjevat ću, radit ću. To vrijedi samo za glagole čiji infinitiv završava na -ti, a ne vrijedi za glagole čiji infinitiv završava na -ći. Kad infinitiv dolazi iza nenaglašenih oblika glagola htjeti, završno i ostaje.

NE

DA

Ja ću radit.

Ja ću raditi.

Raditi ću.

Radit ću.

Ić ću.

Ići ću.

Futur I. pomoćnih glagola glasi ovako:

jednina

množina

jednina

množina

1. lice

bit ću

bit ćemo

htjet ću

htjet ćemo

2. lice

bit ćeš

bit ćete

htjet ćeš

htjet ćete

3. lice

bit će

bit će

htjet će

htjet će

« Buduće vrijeme Futur II. »