Futur II.

Futur II. ili futur egzaktni predbuduće je glagolsko vrijeme, koje se tvori od svršenoga prezenta pomoćnoga glagola biti, koji glasi budem, budeš, bude, budemo, budete, budu, i glagolskoga pridjeva radnoga. Futur II. upotrebljava se za označavanje predbuduće radnje koja se mora dogoditi da bi se mogla ostvariti druga radnja koja se označuje futurom I.


jednina

množina

1. lice

budem dolazio/dolazila

budemo dolazili/dolazile

2. lice

budeš dolazio/dolazila

budete dolazili/dolazile

3. lice

bude dolazio/dolazila

budu dolazili/dolazile

Futur II. pomoćnih glagola glasi ovako:


jednina

množina

jednina

množina

1. lice

budem bio/bila

budemo bili/bile

budem htio/htjela

budemo htjeli/htjele

2. lice

budeš bio/bila

budete bili/bile

budeš htio/htjela

budete htjeli/htjele

3. lice

bude bio/bila

budu bili/bile

bude htio/htjela

budu htjeli/htjela

Nije dobro u rečenici dvaput upotrijebiti futur I. ako jedna radnja prethodi drugoj i preduvjet je za ostvarivanje druge radnje.

NE

DA

Ako će raditi, javit će mu.

Ako bude radio, javit će mu.

Kad će htjeti, naći će se.

Kad bude htio/htjela, naći će se.

Ako se predbuduća radnja označuje glagolom biti, umjesto futura II. uglavnom se upotrebljava prezent:

NE

DA

Ako će biti dobro, doći će.

Ako bude dobro, doći će.

Ispričat ću ti sve kad ćemo biti sami.

Ispričat ću ti sve kad budemo sami.

« Futur I. Prošlo vrijeme »