Prošlo vrijeme

Za izražavanje prošlosti postoje četiri glagolska vremena. Perfekt i pluskvamperfekt složena su glagolska vremena, a aorist i imperfekt jednostavna.

« Futur II.

Perfekt »