Glagolska stanja

Glagolska su stanja aktiv i pasiv. Aktiv (aktivno ili radno glagolsko stanje) glagolsko je stanje kojim se izriče radnja koju vrši subjekt. Pasiv (pasivno ili trpno glagolsko stanje) glagolsko je stanje kojim se izriče radnja koju trpi subjekt, trpno glagolsko stanje.

aktiv / aktivno glagolsko stanje

izriče se radnja koju vrši subjekt: Vito čita knjigu.

pasiv / pasivno/trpno glagolsko stanje

izriče se radnja koju trpi subjekt: Knjiga je pročitana.

« Kondicional II. Pasiv »