Pasiv

Pasiv (pasivno ili trpno glagolsko stanje) glagolsko je stanje kojim se izriče radnja koju trpi subjekt, trpno glagolsko stanje. Tvori se od većine prijelaznih glagola. Ne tvori se od glagola imati, posjedovati, trebati, morati, čuti, osjećati, doznati iako su prijelazni. Upotrebljava se kad je vršitelj radnje nepoznat ili se ne želi posebno isticati, npr. Izabran je novi predsjednik razreda., Krumpir je već pečen.

Kad je naveden vršitelj radnje, u hrvatskome standardnom jeziku treba upotrijebiti aktiv. Primjerice, umjesto rečenice Kost je zakopana od psa. bolje je upotrijebiti rečenicu Pas je zakopao kost. , a umjesto rečenice Nastava je pohađana od strane učenika. bolje je upotrijebiti rečenicu Učenici su pohađali nastavu.

Pasiv se u hrvatskome jeziku tvori:

  1. od glagolskoga pridjeva trpnoga i oblika glagola biti:

pasivni glagolski oblik

kako se tvori

primjer

prezent

prezent pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Knjiga je pročitana.

aorist

aorist pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Knjiga bi pročitana.

imperfekt

imperfekt pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Knjiga bijaše/bješe pročitana.

perfekt

perfekt pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Knjiga je bila pročitana.

pluskvamperfekt

pluskvamperfekt pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Knjiga bijaše/bješe bila pročitana.

futur I.

futur I. pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Knjiga će biti pročitana.

futur II.

futur II. pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Ako knjiga bude bila pročitana,...

kondicional I.

kondicional I. pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Knjiga bi bila pročitana...

imperativ

imperativ pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

Neka knjiga bude pročitana!

glagolski prilog sadašnji

glagolski prilog sadašnji pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

budući pročitana

glagolski prilog prošli

glagolski prilog prošli pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

bivši pročitana

infinitiv

infinitiv pomoćnoga glagola biti i glagolski pridjev trpni

biti pročitana

Izrazito stilski obojeni oblici glagola u pasivu tvore se i od oblika glagola bivati: Knjiga biva pročitana., Knjiga je bivala pročitana .

  1. samo u trećemu licu pasiv se može tvoriti i povratnom česticom se uz aktivni oblik glagola:

prezent

Čita se knjiga.

aorist

Pročita se knjiga.

imperfekt

Čitaše se knjiga.

perfekt

Čitala se knjiga.

pluskvamperfekt

Bila se čitala knjiga.

futur I.

Čitat će se knjiga.

futur II.

Ako se knjiga bude čitala, ...

kondicional I.

Knjiga bi se čitala.

kondicional II.

Bila bi se čitala knjiga...

« Glagolska stanja Prilozi »