Glagolska vremena

Glagolska se vremena dijele na prošla, sadašnje i buduća. Prošlost se najčešće izriče prošlim glagolskim vremenima, sadašnjost se najčešće izriče sadašnjim glagolskim vremenom, a budućnost se najčešće izriče budućim glagolskim vremenima.

glagolska vremena

prošla

sadašnje

buduća

jednostavna

složena

jednostavno

složena

aorist

imperfekt

perfekt

pluskvamperfekt

prezent

futur I. i futur II.

« Glagolski prilog prošli Sadašnje vrijeme - prezent »