Glagolski prilog prošli

Glagolski prilog prošli tvori se od svršenih glagola tako da se infinitivnoj osnovi doda nastavak -vši ili -avši.

infinitiv

infinitivna osnova

glagolski prilog prošli

biti

bi-

bivši

zavoljeti

zavolje-

zavoljevši

Glagolskim prilogom prošlim u rečenici se označuje radnja koja se zbila prije druge radnje izrečene ličnim glagolom. Zapjevavši, odjednom joj se sve činilo lakše.

Glagolski prilog sadašnji treba tvoriti od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih.

NE

DA

pjevavši

pjevajući

zapjevajući

zapjevavši

Glagolskim prilozima prošlim izriče se radnja koja se zbila prije druge radnje u rečenici, pa te priloge ne treba upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici. Istodobnost radnja izriče se glagolskim prilozima sadašnjim.

NE

DA

Čitavši roman, uživala sam.

Čitajući roman, uživala sam.

Uživao je gledavši kroz prozor.

Uživao je gledajući kroz prozor.

Radovali su se slavivši pobjedu.

Radovali su se slaveći pobjedu.

« Glagolski prilog sadašnji Glagolska vremena »