Glagolske imenice

Glagolske su imenice imenice tvorene od svršenih i nesvršenih glagola sufiksima: -nje, -će, -ba. Označavaju vršenje glagolske radnje (plesanje, berba) ili rezultat svršene radnje (obećanje, uginuće)