Glagolske imenice

Glagolske su imenice imenice tvorene od svršenih i nesvršenih glagola sufiksima: -nje, -će, -ba. Označuju vršenje glagolske radnje ( plesanje, berba) ili rezultat svršene radnje ( obećanje, uginuće).

« Imenice Kratice i pokrate »