Kratice i pokrate

Kratice su skraćene riječi ili izrazi i u pravilu se pišu malim slovima. Kratice se ne sklanjaju (Ovo je dr. Kovač., Bio sam kod dr. Kovača ., Poznajem dr. Kovača.) osim kratica gđa i gđica. Kratice gđa i gđica pišu se bez točke.

N

gđa

gđica

G

gđe

gđice

D

gđi

gđici

A

gđu

gđicu

V

gđo

gđice

L

gđi

gđici

I

gđom

gđicom

Pokrate su riječi koje se pišu velikim slovima najčešće nastale kraćenjem višerječnoga imena. U hrvatskome standardnom jeziku pokrate se sklanjaju tako da se ispred nastavka umetne spojnica.


jednina

jednina

množina

N

EU

DVD

DVD-ovi

G

EU-a

DVD-a

DVD-ova

D

EU-u

DVD-u

DVD-ovima

A

EU

DVD

DVD-ove

L

EU-u

DVD-u

DVD-ovima

I

EU-om

DVD-om

DVD-ovima

Pokrata DVD nastala je prema engleskome nazivu digital video disc (u hrvatskome digitalni videodisk) i u hrvatskome se čita de-ve-de. Budući da se pokrata de-ve-de slovka te svaki slog ima svoj naglasak, na nju se primjenjuje pravilo koje se odnosi na jednosložne imenice muškoga roda, tj. takve riječi imaju dugu množinu. Množina je od DVD, dakle, DVD-ovi, a nije DVD-i. Množina od SMS je SMS-ovi, a množina od CD CD-ovi.

« Glagolske imenice

Pridjevi »