Glagolski pridjev radni

Glagolski pridjev radni tvori se od infinitivne osnove i nastavaka: -o (nastao vokalizacijom od -l), -la, -lo; -li, -le, -la; -ao (ako osnova završava suglasnikom i u glagola s nastavkom -ći), -la, -lo; -li, -le, -la.


jednina

množina

muški rod

učio, želio

učili, željeli

ženski rod

učila, željela

učile, željele

srednji rod

učilo, željelo

učila, željela

Često se griješi pri uporabi pridjeva radnoga glagola na - iti i - jeti u muškome rodu. Pridjev radni muškoga roda tih glagola htjeti, visjeti, voljeti i željeti glasi htio, visio, volio i želio, a ne htjeo, visjeo, voljeo, željeo. Glagolski pridjev radni ženskoga roda od tih glagola glasi htjela, visjela, voljela, željela, a srednjega htjelo, visjelo, voljelo i željelo, u množini muškoga roda on glasi htjeli, visjeli, voljeli, željeli, u množini ženskoga roda htjele, visjele, voljele, željele, u množini srednjega roda htjela, visjela, voljela, željela

NE

DA

htjeo

htio

visila

visjela

visjeo

visio

volila

voljela

voljeo

volio

« Infinitiv Glagolski pridjev trpni »