Glagolski pridjev radni

Glagolski pridjev radni tvori se od infinitivne osnove i nastavaka: -o (nastao vokalizacijom od -l), -la, -lo; -li, -le, -la; -ao (ako osnova završava na suglasnik i u glagola s nastavkom -ći), -la, -lo; -li, -le, -la.


jednina

množina

muški rod

učio, želio

učili, željeli

ženski rod

učila, željela

učile, željele

srednji rod

učilo, željelo

učila, željela

PAZI

Često se griješi pri uporabi pridjeva radnoga glagola na -iti i -jeti u muškome rodu. Pridjev radni muškoga roda tih glagola glasi htio, visio, volio, želio…, a ne htjeo, visjeo, voljeo, željeo... Glagolski pridjev radni ženskoga roda od glagola na -jeti glasi htjela, visjela, voljela, željela…, a srednjega htjelo, visjelo, voljelo, željelo…, u množini muškoga roda on glasi htjeli, visjeli, voljeli, željeli…, u množini ženskoga roda htjele, visjele, voljele, željele…, u množini srednjega roda htjela, visjela, voljela, željela

NE

DA

htjeo

htio

visila

visjela

visjeo

visio

volila

voljela

voljeo

volio