Infinitiv

Infinitiv je neodređeni glagolski oblik, npr. ići, peći, pjevati, trčati. Završno se i u infinitivu ne smije izostavljati osim u futuru I., kad se glagol htjeti, odnosno njegovi oblici ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će, nalazi iza infinitiva, npr. pjevat ću.

NE

DA

Volio je pjevat i plesat.

Volio je pjevati i plesati.

Završno se i u infinitivu ne smije ispuštat.

Završno se i u infinitivu ne smije ispuštati.

Glas ć pojavljuje se uvijek u infinitivu glagola na -ći: leći, peći, pomoći, reći, sjeći, teći.

« Glagolski oblici Glagolski pridjev radni »