Glagolski pridjev trpni

Glagolski pridjev trpni tvori se od infinitivne (ili rjeđe prezentske) osnove i nastavaka: -n, -na, -no, -ni, -ne, -na; -en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena; -jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena; -t, -ta, -to, -ti, -te, -ta.


jednina

množina

muški rod

naučen, voljen

naučeni, voljeni

ženski rod

naučena, voljena

naučene, voljene

srednji rod

naučeno, voljeno

naučena, voljena

PAZI

Neki glagoli, poput glagola dati, donijeti, dovesti, iznijeti, izračunati, izvesti, udati imaju više pridjeva trpnih. U paru ili nizu pridjeva trpnih jednoga glagola prednost se uvijek daje jednomu.

Preporučuje se uporaba ovih glagolskih pridjeva (bez t i s nepalataliziranom osnovom):

glagol

glagolski pridjev trpni


ne preporučuje se

preporučuje se

dati

dat

dan

donijeti

donijet, donesen

donesen

dovesti

dovežen

dovezen

iznijeti

iznijet, iznesen

iznesen

izračunati

izračunat

izračunan

izvesti

izvezen

izvezen

udati

udata

udana