Glagolski pridjev trpni

Glagolski pridjev trpni tvori se od infinitivne (ili rjeđe prezentske) osnove i nastavaka: -n, -na, -no, -ni, -ne, -na; -en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena; -jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena; -t, -ta, -to, -ti, -te, -ta.


jednina

množina

muški rod

naučen, voljen

naučeni, voljeni

ženski rod

naučena, voljena

naučene, voljene

srednji rod

naučeno, voljeno

naučena, voljena

Neki glagoli, poput glagola dati, donijeti, dovesti, iznijeti, izračunati, izvesti, udati imaju više pridjeva trpnih. U paru ili nizu pridjeva trpnih jednoga glagola prednost se uvijek daje jednomu.

glagol

glagolski pridjev trpni


NE

DA

dati

dat

dan

donijeti

donijet, donešen

donesen

dovesti

dovežen

dovezen

iznijeti

iznijet, iznešen

iznesen

izračunati

izračunat

izračunan

izvesti

izvežen

izvezen

udati

udata

udana

« Glagolski pridjev radni Glagolski prilog sadašnji »