Glagolski prilog sadašnji

Glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola tako da se 3. licu množine prezenta doda nastavak -ći:

voljeti: vole + ći > voleći

pjevati: pjevaju + ći > pjevajući

infinitiv

3. lice množine

glagolski prilog sadašnji

biti

budu

budući

pjevati

pjevaju

pjevajući

voljeti

vole

voleći

Glagolskim prilogom sadašnjim označuje se radnja koja se zbiva istodobno s kojom drugom radnjom izrečenom glagolom, npr. u rečenici: Pjevajući, pripremala se za izlazak. ili Pripremala se za izlazak pjevajući.

« Glagolski pridjev trpni Glagolski prilog prošli »