Odnosni pridjevi

Odnosni pridjevi osim pridjeva na - ov, -ev i -in sklanjaju se po pridjevno-zamjeničnoj sklonidbi, tj. kao određeni oblik pridjeva.

padež

jednina

množina

jednina

množina

N

zagrebački

zagrebački

proljetni

proljetni

G

zagrebačkog(a)

zagrebačkih

proljetnog(a)

proljetnih

D

zagrebačkom(u)

zagrebačkim

proljetnom(u)

proljetnim

A

zagrebačkog(a) (za živo), zagrebački (za neživo)

zagrebačke

proljetnog(a) (za živo), proljetni (za neživo)

proljetne

V

zagrebački

zagrebački

proljetni

proljetni

L

zagrebačkom(e)

zagrebačkim

proljetnom(e)

proljetnim

I

zagrebačkim

zagrebačkim

proljetnim

proljetnim

Pridjevi na -ov, -ev, -in sklanjaju se kao neodređeni oblici pridjeva:

N

bratov

Markov

G

bratova

Markova

D

bratovu

Markovu

A

bratova (za živo), bratov (za neživo)

Markova (za živo), Markov (za neživo)

L

bratovu

Markov

I

bratovim

Markovim

Pridjevi izvedeni od imena koji završavaju na - ov, - ev, - in, uvijek se pišu velikim početnim slovom, LukaLukin, MarkoMarkov.

« Opisni pridjevi Stupnjevanje »