Stupnjevanje

Stupnjevanje je promjena pridjeva s obzirom na količinu nekoga svojstva koje ima imenica uz koju pridjev stoji. Razlikuju se tri stupnja: pozitiv, komparativ i superlativ.

stupnjevi

definicija

primjer

pozitiv

Prvi stupanj u stupnjevanju pridjeva, kojim se izriče koje svojstvo.

veseo dječak

komparativ

Drugi stupanj u stupnjevanju pridjeva, kojim se u usporedbi izriče veći stupanj kojega svojstva.

veseliji dječak

superlativ

Treći stupanj u stupnjevanju pridjeva, kojim se u usporedbi izriče najveći stupanj kojega svojstva.

najveseliji dječak

Komparativ i superlativ uvijek se sklanjaju po pridjevno-zamjeničnoj sklonidbi: ljepši, ljepšeg(a), ljepšem(u)najljepši, najljepšeg(a), najljepšem(u).

Pri stupnjevanju pridjeva dugi se odraz jata obvezatno krati.

bijel – b jelji – najb jelji

lijep – ljepšinajljepši

smiješan – sm ješniji – najsm ješniji

vrijedan – vr edniji – najvr edniji.

Kod nekih pridjeva pri stupnjevanju dolazi do promjene osnove.

dobar – bolji – najbolji

malen – manji – najmanji

velik – veći – najveći

visok – viši – najviši (ne višlji – najvišlji)

zao – gori – najgori.

Oboje vrijedi i za priloge tvorene od pridjeva.

Pridjevi minimalan, maksimalan i optimalan te prilozi minimalno, maksimalno i optimalno ne stupnjuju se. Nije pravilna rečenica To je najoptimalnije rješenje ., a pravilna je rečenica To je optimalno rješenje.

U novije se vrijeme u hrvatskome jeziku pojavljuje i opisno stupnjevanje, koje se širi pod utjecajem engleskoga jezika: prilagođen – više prilagođen, udobanviše udoban . To je u standardnome jeziku pogrešno, a pravilno je prilagođeniji, udobniji.

Pri tvorbi komparativa i superlativa katkad dolazi do glasovnih promjena:

gorak – gorči – najgorči (jotacija, nepostojani a)

jak – jači – najjači (jotacija)

slastan – slasniji – najslasniji (nepostojani a, ispadanje suglasnika

« Odnosni pridjevi ​Zamjenice »