Osobne zamjenice

Osobnim je zamjenicama svojstvena supletivnost (tj. promjena osnove u sklonidbi, npr. ja – mene) te razlikovanje naglašenih (npr. mȅne) i nenaglašenih (skraćenih) oblika (npr. me).


1. lice

2. lice

3. lice
m. rod

3. lice
ž. rod

3. lice
s. rod

N

ja

ti

on

ona

ono

G

mene, me

tebe, te

njega, ga

nje, je

njega, ga

D

meni, mi

tebi, ti

njemu, mu

njoj, joj

njemu, mu

A

mene, me

tebe, te

njega, ga, nj

nju, ju, je

njega, ga, nj

L

meni

tebi

njemu

njoj

njemu

I

mnom(e)

tobom

njim(e)

njom(e)

njim(e)

Tri su oblika akuzativa zamjenica on i ononjega, ga i nj. Prvi je naglašen, a druga su dva nenaglašena. Oblik ga upotrebljava se samo bez prijedloga, a oblik nj samo uz prijedloge. Tada prijedlozi koji završavaju na suglasnik dobivaju navezak -a, npr. kroza nj.

PAZI

Prijedlog se nikad ne piše sastavljeno sa zamjenicom.

NE

DA

Sjeo je nanj.

Sjeo je na nj.

Došao je samnom.

Došao je sa mnom.

Nenaglašeni oblik akuzativa zamjenice ona glasi je, a oblik ju upotrebljava se u strožim stilovima standardnoga jezika ispred oblika je pomoćnoga glagola biti, npr. on ju je i kad je ispred njega slog je, npr. Nije ju volio.


1. lice mn.

2. lice mn.

3. lice mn. m. r.

3. lice mn. ž. r.

3. lice mn. s. r.

N

mi

vi

oni

one

ona

G

nas

vas

njih,ih

D

nama, nam

vama, vam

njima, im

A

nas

vas

njih, ih

L

nama

vama

njima

I

nama

vama

njima

PAZI

Ako se jednoj osobi obraćamo s poštovanjem, zamjenica Vi piše se velikim početnim slovom, npr.

Poštovana profesorice,

molim Vas…

Ako se obraćamo većemu broju osoba, zamjenica Vi piše se malim početnim slovom.

Često se griješi i tako da se pri obraćanju jednoj osobi s poštovanjem umjesto predikata u muškome rodu množine upotrebljava predikat u muškome (u obraćanju muškarcu) ili ženskome rodu jednine (u obraćanju ženi). Nije pravilno Vi ste došao., Vi ste bila..., a pravilno je Vi ste došli., Vi ste bili...